• Lê V. Hải

    Tiễn Chuột Đón Trâu

     Lê Văn Hải Năm Con Chuột phá hoại khủng khiếp, làm cho thế giới kinh hoàng sắp qua, hy vọng Năm Tân Sửu, năm Con Trâu, hiền hòa, khỏe mạnh sắp đến, với 2 đặc điểm nổi bật của Con Trâu: Sức khỏe: Khỏe như Trâu! Không còn sợ Covid, Cô Vy, Cô Ra gì nữa, mọi người luôn an…