Lê V. Hải,  Tin Buồn: Phân Ưu,  Văn Thơ Lạc việt

TRANG TƯỞNG NIỆM: LS Cựu CỐ VẤN VTLV GIUSE NGUYỄN VĂN THÀNH

Đã thực hiện như ý Nhà Tang yêu cầu.

Đăng 2 trang, trên Tuần Báo Thằng Mõ số này. (Cáo Phó và Phân Ưu)

Riêng Hải sẽ thông báo tin buồn này, đến Quý Bạn Bè Thân Hữu của Luật Sư Nguyễn Thành tại San José.

Trong thập niên 80, 90, rất nhiều người quen biết Ông.

Đã đến giờ, Anh Em chúng mình đang nhận được Tin Buồn liên tiếp, hiếm lắm mới có Tin Vui!

Ai cũng có vé trong túi, chỉ chờ tầu tiến vào sân ga, bước lên…là đi!…luôn!

LÊ VĂN HẢI

error: Content is protected !!