Võ Đaị Tôn

Chiến sĩ Võ Đại Tôn phát biểu trong buổi lễ Hai Bà Trưng tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng ngày 6/3/2022