Hài Châu, Gót Ngọc

  Hài Châu, Gót Ngọc     Có lần, khi hướng dẫn một đoàn du khách nước ngoài viếng thăm lăng Tự Đức, một vị khách nhìn thấy đôi hài của hoàng hậu Lệ Thiên Anh (vợ vua Tự Đức) đang trưng bày trong tủ kính liền thắc mắc: “Sao đôi hài nhỏ quá, phải chăng…

Quy hoạch Sài Gòn trước 1975

QUY HOẠCH SÀI GÒN TRƯỚC 1975      Bản đồ Sài Gòn và vùng phụ cận vào thập niên 60.   “Đà phát-triển trong quá khứ, từ thành-phố cổ, thường hướng theo phía Bắc dọc theo những giải phù sa cổ. Kế-hoạch phát-triển tương lai cũng sẽ theo đường hướng nầy, và bất cứ một…