Ngôi trường mang tên Junko

Ngôi trường mang tên Junko Trái tim người Nhật giữa lòng đất nước Việt Nam….Địên Phước, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam. YUNKO. Ở Điện Phước, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam có một ngôi trường mang tên Junko. Thầy Hiệu trưởng Trần Công Trường cho biết, biết mấy hôm nữa có đoàn Nhật Bản…

Đỗ Mười Cộng Sản

Đỗ Mười Cộng Sản Đặng Chí Hùng I. Hoạn lợn Đỗ Mười: Đỗ Mười theo thông tin của nhà xuất bản chính trị quốc gia (Cộng sản) có một lý lịch rất “đỏ” từ đầu tới chân. Chính vì thế Mười nắm chức tổng bí thư của đảng cướp cộng sản Việt Nam và cho…