Một số dấu tích ngôn ngữ Nam Việt cổ trong từ thư Trung Quốc

Một số dấu tích ngôn ngữ Nam Việt cổ trong từ thư Trung Quốc  Phan Anh Dũng 06 Tháng 1 2020 1. Đặt vấn đề về sự tồn tại của nhà nước Nam Việt cổ Sách Thông Điển của Đỗ Hựu 杜佑[1] thời Đường (801)通典卷第一百八十四– 州郡十四,có ghi chép như sau: “Tự Lĩnh nhi nam đương…

30 tấm ảnh màu đẹp nhất của đường phố Saigon thập niên 1960

30 tấm ảnh màu đẹp nhất của đường phố Saigon thập niên 1960  Bộ ảnh màu chọn lọc với những hình ảnh đẹp nhất của Sài Gòn trong thập niên 1960, đã cách đây trên dưới nửa thế kỷ. Dưới mỗi hình đều có chú thích địa điểm và thời điểm chụp ảnh. Sài Gòn…