Đỗ Mười Cộng Sản

Đỗ Mười Cộng Sản Đặng Chí Hùng I. Hoạn lợn Đỗ Mười: Đỗ Mười theo thông tin của nhà xuất bản chính trị quốc gia (Cộng sản) có một lý lịch rất “đỏ” từ đầu tới chân. Chính vì thế Mười nắm chức tổng bí thư của đảng cướp cộng sản Việt Nam và cho…

Tìm ra tờ báo CS Pháp 1932 đăng về cái chết của Nguyễn Ái Quốc trong nhà tù

Tìm ra tờ báo đăng ngày 9/8/1932 về cái chết của Nguyễn Ái Quốc trong nhà tù Hongkong   “Le vaillant fondateur du parti communiste indochinois est mort emprisonne” Người sáng lập dũng cảm của Đảng cộng sản đông dương đã chết khi bị cầm tù Đây là bản dịch nhanh của nhóm chị Lữ…