Tản mạn phố thuốc bắc

Tản mạn phố thuốc bắc Cộng đồng người gốc Hoa đến miền Nam từ lâu đã hội tụ ở địa bàn Q.5 (TP.HCM). Sự quần cư bắt đầu từ… 341 năm trước. Ở nơi xa xôi, họ đã đến và tạo nên một bản sắc rất riêng, khó lẫn. Khu kinh doanh sầm uất đường Hải Thượng…

LÁ THẮM ĐỀ THƠ

“LÁ THẮM ĐỀ THƠ” (hay là: Lá thắm đưa duyên) Triều vua nào cũng vậy, nhiều giai nhân tuyệt sắc trong nước được tuyển vào cung để làm cung nữ. Họ là những giai nhân bạc mệnh, đi chẳng có về, suốt đời chịu cảnh lạnh lùng, buồn tủi, sầu đau trong chốn thâm cung.…

Một số dấu tích ngôn ngữ Nam Việt cổ trong từ thư Trung Quốc

Một số dấu tích ngôn ngữ Nam Việt cổ trong từ thư Trung Quốc  Phan Anh Dũng 06 Tháng 1 2020 1. Đặt vấn đề về sự tồn tại của nhà nước Nam Việt cổ Sách Thông Điển của Đỗ Hựu 杜佑[1] thời Đường (801)通典卷第一百八十四– 州郡十四,có ghi chép như sau: “Tự Lĩnh nhi nam đương…