Đọc lại đời Nhất Linh

Đọc lại đời Nhất Linh  01/07/2020 Ngoài nội dung hồi ký đầy chất tư liệu, Nguyễn Tường Thiết còn khéo léo để bút pháp văn chương chuyển tải từ câu chuyện của một gia đình vượt thoát thành dữ liệu của hoàn cảnh đất nước. Thiên hồi ký Nhất Linh, cha tôi vừa được ấn…

Details

HỒ DZẾNH

HỒ DZẾNH VŨ THƯ HIÊN Nhà văn Thanh Châu có một giang sơn riêng – một gác xép bằng gỗ ghép. Thời ấy, tức là cái thời trong câu chuyện này, gác xép có ở hầu hết các nhà đông người mà chật hẹp. Gác xép tăng diện tích ở không được bao nhiêu, nó chỉ…

Details

Một dấu phẩy

Một dấu phẩy Phiên tòa xử vụ ly dị, tòa phán với ông chồng:– Ở với vợ lớn, không được ở với vợ nhỏ. Ông chồng về nhà đưa bản án cho bà vợ lớn, chỉ sửa lại dấu phẩy:– Ở với vợ lớn không được, ở với vợ nhỏ. Có người hỏi nhà văn…

Details