• Cửu bình

  Dẫn Nhập: Cửu Bình – Chín bài bình luận về Đảng cộng sản

  Nếu quí vị muốn tìm hiểu thêm về Cửu Binh, xin click vào hình trên  Dẫn Nhập: Cửu Bình – Chín bài bình luận về Đảng cộng sản Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/19/n722351.htm Thời báo Đại Kỷ Nguyên DAJIYUAN.COM đang đăng tải “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” Trong hơn một thập kỷ kể từ khi ‘anh cả’ Liên Xô cùng…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 1 – Đảng cộng sản là gì?

  Cửu Bình: 1 – Đảng cộng sản là gì? Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/19/n722529.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực lượng…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 2 – ĐCSTQ xuất sinh như thế nào?

  Cửu Bình: 2 – ĐCSTQ xuất sinh như thế nào? Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/21/n723946.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 3 – ĐCSTQ, một chính thể bạo ngược.

  Cửu Bình: 3 – ĐCSTQ, một chính thể bạo ngược. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/23/n725597.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 5 – Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công.

  Cửu Bình: 5 – Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/27/n730058.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc.…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 6 – ĐCSTQ phá hoại văn hoá dân tộc.

  Cửu Bình: 6 – ĐCSTQ phá hoại văn hoá dân tộc. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/29/n731667.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 7 – ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc.

  Cửu Bình: 7 – ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/12/1/n733806.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 8 – ĐCSTQ, một tà giáo về bản chất.

  Cửu Bình: 8 – ĐCSTQ, một tà giáo về bản chất. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/12/3/n735942.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 9 – ĐCSTQ với bản tính lưu manh.

  Cửu Bình: 9 – ĐCSTQ với bản tính lưu manh. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/12/4/n737542.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực…