Hội chợ sách tại Frankfurt

Hội chợ sách tại Frankfurt từ 16.10.2019 đến 20.10.2019 Ba nhà văn: bà Hon Lai-Chu (Hồng Kông), bà Chuah Guat Eng (Mã Lai) và ông Hồ Anh Thái,(Việt Nam) thảo luận vai trò văn học trong chính trị. “Họ gọi chúng tôi là kẻ phạm tội” Theo lời mời của Viện Goethe (Goethe Institut), viện văn…