Tài liệu

ĐỀ ĐỐC TRẦN VĂN CHƠN

    (100 năm ngày sinh)

– Sanh ngày 24 tháng 09 năm 1920 tại Vũng Tàu

– Năm 1952, tốt nghiệp Thủ khoa khóa 1 Sĩ quan Hải quân Nha Trang, cấp bậc Hải quân Thiếu úy

– Năm 1953, Chỉ huy phó Hải đoàn Xung phong ở Vĩnh Long, cấp bậc Hải quân Trung úy

– Năm 1954, Chỉ huy phó Hải đoàn Xung phong Ninh Giang

– Năm 1955, Chỉ huy trưởng Trợ chiến hạm Linh Kiếm HQ-226, Chỉ huy trưởng Lực lượng Giang đoàn, cấp bậc Hải quân Đại úy

– Năm 1957 – 1959, Tư lệnh Quân chủng Hải quân kiêm Giám đốc Hải quân Công xưởng, cấp bậc Hải quân Thiếu tá, Hải quân Trung tá

– Năm 1960, du học lớp Chỉ huy tại trường Hải chiến Hoa Kỳ

– Năm 1962, Chỉ huy trưởng Lực lượng Tuần giang

– Năm 1966, tái nhiệm Tư lệnh Quân chủng Hải quân, cấp bậc Hải quân Đại tá

– Năm 1968, thăng Phó Đề đốc, cấp bậc Chuẩn tướng

– Năm 1970, thăng Đề đốc, cấp bậc Thiếu tướng

– Năm 1974, giải ngũ

– Năm 1975 – 1987, bị bắt đi tù chính trị

– Năm 1991, định cư tại California, Hoa Kỳ

– Ngày 02 tháng 05 năm 2019, qua đời tại nơi định cư

– Đệ Tam Đẳng Bảo quốc Huân chương, nhiều huy chương trong và ngoài nước