Lê V. Hải

LÊ VĂN HẢI – Lời Mời

Lời Mời Tham Dự: Tiệc Đánh Dấu Hội Truyền Thông Báo Chí Bắc Cali, 30 Năm Hoạt Động!

Thư Mời

Hội Truyền Thông Báo Chí Bắc Cali

Trân trọng kính mời:

-Quý Đồng Nghiệp, Thành Viên và Gia Đình

-Quý Cộng Đồng Đoàn Thể

-Quý Khách Hàng Quảng Cáo

-Quý Văn Thi Hữu, Thân Hữu

-Và Toàn Thể Quý Khách

Vui lòng bớt chút thời giờ tham dự:

Tiệc ra mắt Tân Ban Chấp Hành và Kỷ Niệm 30 Năm Hoạt Động.

Thời gian: 11 giờ 30 sáng Chủ Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Nhà hàng Phú Lâm

3082 Story Rd, San Jose, Ca 95117

Sự có mặt của Quý Vị là niềm vinh hạnh đầy khích lệ, quý báu cho Hội, cũng là sự quan tâm của Quý Vị về Tiếng Nói của Người Việt Hải Ngoại.

Rất mong được đón tiếp.

Thừa ủy nhiệm Chủ Tịch Hội Truyền Thông Báo Chí Bắc Cali.

Tổng thư ký

Lê Văn Hải

*Xin góp 60 đô la cho mỗi phần ăn

Xin liên lạc những số điện thoại sau đây, để giữ chỗ, trước ngày 20 tháng 6/2022.

1. Lê Bình. (408) 628-8758

2. Duy Văn (408) 759-9339

3. Nghê Lữ (408) 677-1482

4. Hoàng Thưởng (408) 219-4334

5. Cao Ly Sâm (408) 680-9348

6. Vân Hằng (408) 609-8607

Kỷ Niệm 30 Năm Hội Truyền Thông Báo Chí Bắc Cali

Hội Truyền Thông, cũng từ Câu Lạc Bộ TT, đã có mặt tại Bắc CA từ năm 1992, thành lập tại tại nhà hàng Kiên Giang, trên đường Monterey. Ngày đó có tên là Ban Liên Lạc Truyền Thông, gồm có 3 người: Lê Văn Hải, Lê Văn Hướng, Lê Bình được đề cử làm đại diện. Sau đó, đổi tên là Hiệp Hội Truyền Thông Bắc Cali và có những cuộc họp mặt tại Nhà hàng Kobe, sau đó là tại GI Forum, (đây là tiệc lớn, cả trên 600 người tham dự). Đến năm 2011, đổi tên là CLB Báo Chí, thường họp mặt tại Phú Lâm, tiệc nào cũng có tất cả các đoàn thể, hội đoàn, thân hữu tham dự.

Những năm gần đây, giữ truyền thống “Đồng Nghiệp ăn Tết với nhau!” Thường xuyên Mừng Tất Niên mỗi năm rất vui vẻ, tại Grand Fortune.

Năm nay, đánh dấu, Hội có mặt với Cộng Đồng, đánh dấu hoạt động 30 năm! với tên: Hội Truyền Thông Báo Chí Bắc Cali và Tân Ban Chấp Hành.

Với 2 lý do đặc biệt nêu trên, Tiệc Ngày 26 tháng 6 năm 2022, lúc 11 giờ 30 sáng, tại Nhà hàng Phú Lâm tới đây, sẽ được mở rộng để mời các hội đoàn, tổ chức, thân chủ, thân hữu cùng tham dự.

Nên rất mong được tất cả Quý Khách Hàng, Cộng Đồng, Hội Đoàn, Thân Hữu tham gia, chúng vui với Anh Chị Em Truyền Thông Bắc Cali chúng tôi.

Rất vui được hân hạnh đón tiếp tất cả Quý Vị.

Hội Truyền Thông Báo Chí Bắc Cali Trân Trọng Kính Mời.

error: Content is protected !!