Mai Con Lớn – thơ

Mai Con Lớn   Theo FB   Bài thơ đã làm đau thắt lòng người trước vận nước điêu linh của dân tộc Việt   Mai con lớn khắp nơi toàn người Hán Tiếng Việt mình, nói nhỏ nhé con ơi Dù mình sống trên quê hương, đất Tổ Nhưng ai đông hơn sẽ thành…

Details

Khai Bút Đầu Năm 2019

Khai Bút Đầu Năm 2019 Đầu năm Tây Lịch thấy xôn xao Tặng bạn đôi điều ước dễ… khao “Nghệ Sĩ” chị anh rinh Độc Đắc “Tài Năng” các cháu bợ “Lô Cào” Thơ nhạc vung tay dường khói sóng Văn chương vẩy bút tợ ngàn sao Toàn Câu Lạc Bộ danh vang dội Cầu…

Details