Hữu Thiên Paul Phạm,  Văn Thơ

CHÙM THƠ: Paul Phạm Hữu Thiên & Văn Tản Mạn + Tranh Họa

Paul-Pham-VẠN-NUÓC-NGẠM-NGÙI-1

HAM-SO-THOI-GIAN

TU-DO-HOI-XUAN

Tản Mạn: TÌNH THƯƠNG TRONG ĐỜI TƯƠNG ĐỐI

Paul Phạm Hữu Thiên

” Thiên hạ thi nhau nói dại khôn

Biết ai là dại biết ai khôn . . . “,

Gợi ta ít nhiều tính cách tương đối, ngay cả phù du, của cuộc sống …. Phần đông con người trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại, luôn múa may quay cuồng, kiếm tìm lạc thú hay, cảm giác lạ, cái công thành danh toại, thỏa mãn tham vọng nhân sinh … (vanitas vanitatum, et omnia vanitas…).

Có điều hay là nên tôn trọng ý kiến, tự do người khác, và kiếm một modus vivendi để mọi người được hài lòng, được thương quý mến nhau, trong điều kiện có thể, dù chỉ tương đối. Đời là tương đối…

Đến đây, nhớ đến một chuyện vui, nhưng không làm cười lắm: bởi có tiềm năng thật sự, nên ta thường cho dân Việt mình thông minh, tài giỏi, không kém gì dân Do Thái … chỉ tại “nhầm thế kỷ” có chút xíu, nên nước Việt chưa tiến lắm ….

Rồi đến những người giỏi Do Thái, có mấy vị nổi tiếng thế giới đã chăm lo những bộ phận quan trọng trong thân thể con người: anh Moïse lo cái đầu – ta nhớ luật: dent pour dent, oeil pour oeil; sang pour sang, deuil pour deuil? – Đức Jésus Christ lo trái tim, tình thương đồng loại; anh Karl Marx lo dạ dầy; và chuyện dưới dạ dầy khoảng một gang do anh Sigmund Freud; còn anh Albert Einstein nhà ta thì: tout est relatif …

Nếu chấp nhận thế, cuộc đời sẽ dễ hơn cho muôn người . . . ?

Cho các bạn và chúng tôi, những người Việt Nam trên thế giới.

Có điều vừa dở vừa hay, con người thường “gáy” cho chính mình, hoặc cho dân nước mình. Cách đây ít lâu, ngày 9. 9. 2003, ông Edward Teller qua đời – ông là cha đẻ bom H, mạnh hơn 1500 lần trái bom nguyên tử nổ ở Hiroshima, đồng nghiệp với những ông Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Robert Oppenheimer v.v… làm tôi nhớ đến anh bạn đại học cũ người hongrois, anh đã “khoe” trong cours mécanique quantique : ông bác học này tuy mang tên Edward, nhưng là người hongrois như anh ta ; “automatissement”, tôi cũng muốn “đáp lễ” bằng cách kể tên vài người Việt tài giỏi nổi tiếng … đâu những chàng dòng họ Nguyễn, họ Phạm, họ Lê, đâu chàng Trần, chàng Trương, chàng Trịnh … ? nhưng từ hơn 30 mấy năm qua, tìm vẫn chưa thấy, chắc phải đợi thêm ít lâu nữa ? ? ?

Thật ngao ngán, thất vọng khi thấy trong thế trần này, từ ngàn xưa và chắc đến ngàn sau, một số người cầm đầu quốc gia, những thủ tướng, bộ trưởng, những người giữ chức vụ cao, đã tham lam, tham nhũng, gian dối, lường gạt con dân, không thi hành đứng đắn trọng trách của mình. Thường là họ sẽ phải trả, bằng cách này hoặc cách khác, chứ đâu có thể chơi những “jeux interdits gratuits” được và thiên hạ cũng đâu dại gì đóng vai nạn nhân mãi, sẽ đòi công lý, chưa kể đến cái Justice Divine, lưới Trời lồng lộng đâu dễ thoát …

Kiếm được một người tài đức, trung trực đáng kính nể rất khó!

Vậy đổi mục tiêu: đã không nể phục nhau được, ta nên thương mến nhau, hòa hợp, giúp đỡ nhau v.v… đời sẽ dễ thương hơn, và còn đẹp hơn nhiều …

Thế nhưng, “penser positif”, cũng có rất nhiều người tốt lành – nếu không tuyệt thì cũng tương đối – trong cuôc đời, nên ta cũng chả lo chi lắm, có thể “keep cool cool” … có gì Thiên mệnh sẽ giúp ta an bài.

Ta thấy những người lo việc xã hội, giúp người đau yếu, xấu số … nhiều anh chị em người Việt làm việc đứng đắn, giữ chức vị quan trọng; cả các bà, các cô Việt Nam cũng tiến bộ vô cùng ; trên mọi phương diện, các chị này gần như trọn vẹn, có đầy đủ vẻ đẹp luân lý, thể xác, trí thức, ý thức, lại còn giầu sang, phú quý v.v.. Trong không gian n-chiều, chiều nào họ cũng ngon lành cả… Nhiều chị trông hấp dẫn như một trái cấm (fruit défendu), mời gọi như một cám dỗ (tentation) … thế mới đau khổ, tội nghiệp cho những ông thiếu cơ, yếu bóng vía, với làm sao cho tới bây giờ…

Để nhắc nhở ý thức trách nhiệm và tinh thần dấn thân của người thiện tâm, ta nhớ những tư tưởng cũ: trong cuộc sống riêng tư: ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm, nói nửa lời, cười nửa miệng, văn thơ nửa ý, yêu đương nửa con tim, nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng trong việc công, việc cộng đồng, ta phải dấn trọn vẹn cả thân, chứ không nửa thân; nửa thân trên hoặc nửa thân dưới đều không hay, làm hỏng việc dân nước …để “quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh” …

Các bạn có thể cho là “lý thuyết rẻ tiền, lai căng ?”. Biết sao đây? tôi đọc sao, viết gần vậy. “Was ich weiss, macht mich nicht heiss?”

Nhiều người cho dân Việt ta chưa biết đoàn kết … Nguyên cớ vì sao? Và cách nào thay đổi?

Những tư tuởng cao thường gặp nhau; nhưng tư tưởng cao Việtnam mình – nếu có – hay lạc nhau, chưa kể lúc hay choạc nhau. Thôi thì “question de goût”, bắt người ta cho mình, tư tưởng mình là đúng, là hay được lợi ích gì? có khi còn lố bịch ; trừ khi phải bảo vệ một tư tưởng trung thực.

Chúng ta cứ vui huề cả làng, thương mến nhau, cho hứng khởi hợp tác với nhau, bổ túc nhau, làm cho dân nước Việt ta chóng hùng mạnh.

Thêm đó nhớ câu : anh em ta, chị em ta, cùng mẹ cha … (xin bạn đọc hiểu chữ chị em ta trong cái noble sens du terme , merci .)

Có người còn cho dân Việt xấu tính …

Có những người tin mà không thấy (phúc thay), cũng có người thấy nhưng vẫn không tin… Tôi cũng thấy ít nhiều hành động không mấy đẹp của tôi, của đồng bào tôi, nhưng vẫn không tin và không bao giờ tin là dân tộc tôi dở và xấu như thế, (theo nghĩa tương hoặc tuyệt đối). Chúng mình cũng có nhiều điểm tốt đẹp lắm, và đã được ghi lại trong dòng lịch sử nước Nam ta…

Paul Phạm Hữu Thiên

error: Content is protected !!