Ngôi trường mang tên Junko

Ngôi trường mang tên Junko Trái tim người Nhật giữa lòng đất nước Việt Nam….Địên Phước, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam. YUNKO. Ở Điện Phước, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam có một ngôi trường mang tên Junko. Thầy Hiệu trưởng Trần Công Trường cho biết, biết mấy hôm nữa có đoàn Nhật Bản…

Details