Sức Khỏe,  Video

Xin giới thiệu với quý vị “TẬP THÁI CỰC DƯỠNG SINH”- Đỗ Quang Vinh

Cách Thiền động, chúng tôi vẫn thực hành bấy lâu nay:
Sau khi đọc LỜI NGỎ => xin mời tâp dưỡng sinh => trước hết xin đọc kỹ phần 1-TRIẾT LÝ CỦA THÁI CỰC DƯỠNG SINH & 2- NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
Chỉ cần tập những chiêu thức cơ bản đủ để giữ gìn sức khỏe & di dưỡng tâm hồn nhất là quý vị lớn tuổi không thể tập thành bài. Giới thiệu bài Thái Cực Kiếm là để quý vị thấy sự mềm mại uyển chuyển của dòng chảy các bước di chuyển, dù sử dụng thanh kiếm & để thấy tính cách dưỡng sinh áp dụng trong võ thuât gọi là Y Võ Dưỡng Sinh.
Xin đa tạ và cíc sức khoẻ thân tâm an lạcXin mời bấm vào đây =>http://doquangvinhvenguon.com/d4327905ng-sinh-vn-continue.html 

Đỗ Quang Vinh

Dưỡng Sinh-VN-Continue

Dưỡng Sinh-VN-ContinueLời Ngỏ 1. Triết-lý Của Thái-cực Dưỡng Sinh 2. Nguyên-tắc cơ-bản 3. Thực Hành Những thức cơ-bản 3….