Âm Nhạc,  TRẦN ĐẠI BẢN

NHẠC TRẦN ĐẠI BẢN – 2 CA KHÚC: MẢNH VỠ TRÁI TIM Thơ Đăng Nguyên & HUẾ ƠI! Thơ Trần Quốc Bảo.

Mảnh Vỡ Trái Tim – Thơ Đăng Nguyên – Nhạc Trần Đại Bản – Ca sĩ Kana Ngọc Thúy

Huế Ơi – Thơ Trần Quốc Bảo _ Nhạc Trần Đại Bản – Ca Sĩ Vân Khánh

error: Content is protected !!