Làm Chó Cũng Khó

Làm Chó Cũng Khó Vi nhân nan. Khổng Tử Nguyễn Đình Thi qua đời cũng đã khá lâu. Những câu thơ của ông trước lúc lìa trần, tuy thế, vẫn cứ còn vương vất “chút” mùi vị “đắng cay” trong lòng người đọc: Anh chắt cuộc đời anh chắt mãi Chút ngọt bùi chút đắng cay…

Details