Dương Huệ Anh,  Minh Thúy,  Sinh hoạt VTLV

BÀI THƠ Lục Bát “Điểm Danh” CHÚC MỪNG Ngày Hội Ngộ VTLV – Nhà Thơ Cố Vấn DƯƠNG HUỆ ANH, Thư Cảm Nhận của Cố Vấn VTLV NGUYÊN PHƯƠNG, Thư Cám Ơn của MINH THÚY, và Thư Cảm Nhận Của Nhà Thơ Hoàng Mai Nhất

THO-bAC-dUONG-hUE-aNH-CHUC-MUNG-HOI

loi-THU-MINH-THUY

2-Hoang-Mai-Nhat.VAN-THO-LAC-VIET-HOI-NGO

Co-Van-3-PHUONG