THEO CÁNH GIÓ BAY

Thư Pleime Tao được thơ mày cả tháng nayHành quân liên tiếp suốt đêm ngàyLưng không rời giáp, tay rời súngLiên lạc thì không có máy bay Tao vẫn luôn luôn nhớ tụi màyNhớ Sài Gòn đẹp nắng vàng hâyNhớ đường Lê Lợi ngập hoa nắngNhớ ngõ Tam Ða tà áo bay Pleime suốt tháng…

Details