Công an đánh người dân

Công an đánh người dân 

Tội ác của công an thành phố Sài Gòn

Posted by HỘI NHÀ BÁO TV on Saturday, June 23, 2018