Hoàng Mai Nhất,  Lê V. Hải,  Minh Thúy,  Phương Hoa,  Thơ,  Văn

Nhớ Về Chiến Thắng Đống Đa! Lê Văn Hải – Minh Thúy – Hoàng Mai Nhất – Phương Hoa

“Đón Xuân này, tôi nhớ Xuân Xưa!”

Truyền thống những ngày Đầu Năm, nhắc nhở chúng ta, tưởng nhớ đến giây phút vinh quang của Mùa Xuân Lịch Sử năm 1780.

Mồng Năm Tết! nhớ về Đại Đế Quang Trung. Với chiến thắng Gò Đống Đa lẫy lừng, đập tan 20 vạn quân Tầu nhà Thanh.

Noi theo tấm gương Ngài, để hun đúc lòng yêu nước, chống CSVN, đang bán nước cho Tàu cộng.

Nhớ lại chiến thắng Đống Đa hào hùng, đã cứu nguy Đại Việt thoát ách nô lệ Tầu năm nào.

Bài học lịch sử đang lập lại, nước Việt chúng ta hiện nay hoàn cảnh không khác gì. Đang bị bọn độc tài Việt Cộng cầm quyền, bán đất, bán biển, dành các đặc khu cho Tàu cộng.

Trung cộng đang giết hại đồng bào chúng ta bằng mọi hình thức thâm độc, từ buôn người, kinh tế, đến thực phẩm. Dân tộc chúng ta đã, đang và sẽ bị tiêu diệt, nếu Tàu cộng còn chiếm cứ trên Quê Hương Việt Nam, trước sau gì cũng mất nước mà thôi.

Cùng nhau cất lên bài ca chiêu Hồn Nước, hun đúc một lòng quyết chiến đấu:

Ngàn quân Tàu vượt cầu, như nước tràn hàng ngàn,

Hàng ngàn quân Tàu vượt cầu trong gió ngàn,

Ngàn quân Tàu sập cầu tô thắm màu Nhị Hà,

Nhị Hà nước về đỏ ngầu thây chất tràn!

Nào ngờ đâu bao mộng tan tành

Vạn giặc Thanh như là mây khói

Và từ đây nước Việt yên lành

Ngàn đời sau Bắc Bình còn vang danh!”

Xuân Nhâm Dần 2022

Lê Văn Hải

Peach Blossome background frame vector illustration

ĐỜI TƯỞNG NHỚ QUANG TRUNG

(Hoạ đảo lộn 4 vần)

Mồng Năm Kỹ Dậu nước An Nam,

Đại đế Quang Trung chống ngoại xâm.

Dẹp sạch quân Thanh loài thảm hận,

Đánh tan giặc Bắc lũ tàn tham !

Oai hùng chiến sử đầu voi sát,

Rạng rỡ tài danh ngọn sóng tràn !

Muôn thuở Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ…

Đời đời con cháu tạc thâm ân !

Liêu Xuyên