VỀ THĂM (Thơ)

VỀ THĂM CUNG VĨNH VIỄN Ta về chẳng có gì mang theo quà ngoại giờ đây đã rất bèo ở saigon có đầy đủ cả chỉ cần rủng rỉnh cái hầu bao. Ta về bầy đặt ở hotel nhà chị ngại xa lắm nỗi phiền lâu rồi quen ở phòng riêng biệt bà chị xem…

Details

Ngày Quốc tế Nhân quyền – Toronto (Canada)

Ngày Quốc tế Nhân quyền – Toronto (Canada)

Biểu tình cho Nhân Quyền Việt Nam tại Toronto.

Posted by Ngoc Phan on Sunday, December 9, 2018