Thơ

TẬP THƠ Hoàng Song Liêm

Tho-HOANG-SONG-LIEM

Mời quý vị click vào mũi tên góc trái bên dưới tập thơ để lật trang đọc tiếp.

Tiểu sử tác giả :
Sinh năm 1934 tại Hà Nội
. Đã cộng tác với các báo Tia Sáng, Hồ Gươm
  vào những năm 1949-1950.
. Chủ bút  Chiếu bóng tuần báo- Hà Nội 1951
. Di  cư vào Nam 1954
. Cựu sĩ quan không quân QLVNCH.
. Hiện định cư tại Hoa Kỳ.
. Tham gia các hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại:
  • Tam Cá Nguyệt Can Cỏ Thơm Virginia
  •  Nhà Sách Tiếng Quê Hương Virginia
  •  Văn Bút Hải Ngoại miền Đông Bắc Hoa Kỳ
Tác phẩm đã xuất bản:
– Thơ Hoàng Song Liêm, Nghiêm Huy Giao (Nhà xuất bản Kim Sơn, Hà Nội, 1952)
– Thơ Hoàng Song Liêm (Xuất bản 2004, gồm khoảng 50 bài sáng tác trong những năm đầu thập niên 1950 và 50 bài khác viết sau năm 2000)
– Thơ tình Hoàng Song Liêm (2006, gồm khoảng 50 bài sáng tác phần lớn sau năm 2000)
– BÔNG HOA VƯỜN DỊ THẢO Thơ HOÀNG SONG LIÊM Nhạc ANH BẰNG (Mới 11/202