• English,  Song Linh,  Thanh Thanh,  Thơ

    Ngày Tháng Tám

    Thơ Song Linh Thanh Thanh chuyển dịch NGÀY THÁNG TÁM Ngày tháng tám mùa thu về rất lạ Em mắt buồn theo cỏ lá heo may Đường thở dài vàng nắng áng mây bay Tình cúi mặt để sầu rêu nhánh lá Ngày tháng tám mùa thu xanh biển cả Cánh chim về hong ấm nụ môi hôn Bài thơ…