English,  Song Linh,  Thanh Thanh,  Thơ

Ngày Tháng Tám

Thơ Song Linh

Thanh Thanh chuyển dịch

NGÀY THÁNG TÁM

Ngày tháng tám mùa thu về rất lạ

Em mắt buồn theo cỏ lá heo may

Đường thở dài vàng nắng áng mây bay

Tình cúi mặt để sầu rêu nhánh lá

Ngày tháng tám mùa thu xanh biển cả

Cánh chim về hong ấm nụ môi hôn

Bài thơ yêu nhung nhớ lại gần hơn

Căn gác nhỏ mở lòng vui đất lạnh

Ngày tháng tám mùa thu vàng đất trắng

Tay em mềm gối mộng ngát trùng dương

Con sóng vỗ thềm trăng mòn vách đá

Gió thu về mây trắng đẹp trời hương

Ngày tháng tám mùa thu trùng xuống thấp

Đất khóc thầm tan vỡ mối tình hoa

Em nói dối ta buồn như muốn khóc

Con thuyền nào chở hết cõi lòng ta

Ngày tháng tám mùa thu về thêm tuổi

Đất mẹ nghèo mọc cánh vỗ trời hoang

Và tình ta từ đó cũng lang thang

Khi trước mặt cuộc đởi chưa đáp số

                        SONG LINH

A DAY IN AUGUST

That day in August, Autumn seemed so strange;

Your eyes grew sad like in grass blades a change.

The road sighed in the yellow cloudy sun,

Love faced down, anxiety got leaves moss dun.

Also a day in August, Autumn had been sea blue;

The birds had returned to warm their kiss due;

The romantic poem of each other helping take hold;

The small attic opening its heart on the land tho cold.

On that day in August, Fall had gilded the white earth;

Your soft arms as dreamy pillows in an ocean mirth;

Crashed by the waves in the moon the cliff worn;

The fall wind bringing back a clear perfumed morn.

Then, that day in August, Autumn sank abruptly low,

The ground silently cried, broken the love glow.

You lied to me so that I felt I wanted to weep,

No vessel could transport my soul in sorrow deep.

Yes, that day in August returned adding a year in age,

My poor maternal place grew wings to a wild stage;

And my love too since then got adrift dilution

While my immediate existence had not yet a solution.

Translation by THANH-THANH

Thanh-Thanh.com