Ngày Quốc tế Nhân quyền – Toronto (Canada)

Ngày Quốc tế Nhân quyền – Toronto (Canada)

Biểu tình cho Nhân Quyền Việt Nam tại Toronto.

Posted by Ngoc Phan on Sunday, December 9, 2018