• Hoàng Phong Linh,  Thơ

    Hồn Ca Trên Biển Đông -VÕ ĐẠI TÔN (Hoàng Phong Linh)

    (Tưởng niệm Ngày Thuyền Nhân) (Tưởng niệm Ngày Thuyền Nhân) Kính dâng lên hương hồn hơn nửa triệu đồng bào đã tử nạn trên biển Đông, mong vượt thoát chế độ cộng sản VN, mưu tìm Tự Do sau cơn Quốc Nạn 30 tháng Tư Đen 1975.                                                                               Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)  1. Hồn ai đó ? Chập…