Chinh Nguyên

Phải Không Em?

Thu đã qua rồi… phải thế không em?

Nhưng sao lá rụng đụng cửa bên rèm?

Lá rơi hơi lạnh sương bay chiều tím…

Ta nhớ em, gọi gió mộng đùa thêm…

Thu đã tàn hay thu đang đổi áo…

Áo em vàng hoa đỏ Lộc Vừng bay..

Hồ hoàn Kiếm ồ sao nước lặng cay..

Làn gío thoảng… chiếc lá trôi lạc lõng…

Ta yêu lắm chiều Cổ Ngư lộng gío

Gío miên man hồn thu chết mùa phai

Từ độ đó bao nhiêu năm rồi nhỉ…

Ta ước một lần mưa bụi ướt vai

Hà Nội… Hà Nội Phố Huế – Bạch Mai…

Con tầu điện leng keng vẫn nhớ hoài..

Thu có phải tình em mùa thu chết..

Để lòng ta khắc khoải tóc vội phai..