Thơ,  Thư Khanh

Chớm Thu

Hình như trời đất… chớm thu …

Không gian tim tím sương mù sa sa .

Chim khuyên cũng biếng hát ca ,

Nằm Yên trong ổ mộng mơ bên chồng .

– Vườn ai hoa nhạt sắc hồng ,

Bướm quên thệ nguyện – quên lòng tương tư .

 Cô em qua ngõ quên dù ,

Xoã nguyên mái tóc – y bờ liễu xanh .

– Dung nhan em chớm khuynh thành ,

Cho vừa giấy mực thơ anh gieo vần .

Vào thu …man mác nắng vàng ,

Ấm lòng anh …

Như chiếc  khăn  quàng em trao .

– Chớm Thu – Chớm thu …

Thật rồi sao ….

THƯ KHANH Seattle CHỚM THU