Chưa được phân loại

Tủ Sách Quê Hương & Book Club Nhà Việt Nam

TIN SÁCH do Tủ Sách Tiếng Quê Hương & Book Club Nhà Việt Nam thực hiện nhằm giới thiệu các tác phẩm giá trị thuộc mọi thể loại : sưu tầm, khảo luận, dịch thuật, sáng tác văn học… trong nước cũng như hải ngoại kể cả các tác giả ngoại quốc.
Nhóm Chủ Trương:
UYÊN THAO – TRẦN PHONG VŨ – LÊ THỊ NHỊ – ĐÀO TRƯỜNG PHÚC – LINH VANG – HOÀNG VI KHA – HOÀNG SONG LIÊM – NGUYỄN THU THỦY – NGUYỄN MẠNH TRINH – TRỊNH BÌNH AN

TIN SÁCH do Tủ Sách Tiếng Quê Hương & Book Club Nhà Việt Nam thực hiện nhằm giới thiệu các tác phẩm giá trị thuộc mọi thể loại : sưu tầm, khảo luận, dịch thuật, sáng tác văn học trong nước cũng như hải ngoại kể cả các tác giả ngoại quốc.
TIN SÁCH hy vọng giới thiệu đều đặn hàng tháng với bạn đọc các tác phẩm thực sự đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, đặïc biệt về đời sống Việt Nam, đồng thời hy vọng sẽ trở thành nhịp cầu nối kết giữa các tác giả cùng bạn đọc khắp nơi trong ý hướng bảo tồn và phổ biến những giá trị văn hóa cao đẹp.
TIN SÁCH sẽ phổ biến qua hai hình thức : giấy in và eBook.
Với dạng eBook, bạn đọc có thể tải xuống và đọc qua các dụng cụ điện tử bỏ túi như tablet, iPad, iPhone, hay trên máy điện toán PC một cách thuận tiện.
TIN SÁCH rất mong nhận được sự chung lo của các bạn qua việc phổ biến và góp ý để giúp công việc ngày càng hoàn thiện hầu nâng cao hiệu năng đóng góp vào sinh hoạt cộng đồng.
Mọi giao dịch, đóng góp ý kiến & phê bình xin email về:

ustrinhbinhan@gmail.com
tiengquehuongbookclub@gmail.com

hoặc gởi thư về :
Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG
P.O. Box 4653 – Falls Church – VA 22044 –  USA

Tin Sác 2016.

 17Tin sách feb 2016  VFC Brochure 2016  18Tin sách Jun 2016  19 Tinsách      2016

 


Tin sách 2014 (Xin quý vị click vào link để đọc chi tiết. Cám ơn)

 01tinsach_april2014  02tinsach_june2014  03tinsach_july2014  04tinsach_aug2014
 05tinsach_sept2014  06tinsach_oct2014  07tinsach_nov2014 08tinsach_dec2014
 Hop Mat Book Club 10  Hop Mat Book Club 9  KyThuatTruyenThong  TBACuoi Ngon Sam


Tin Sách 2015
.

09tinsach_jan2015  Hop Book Club Ky 11 Tuong nho  Vua Trung&viet
 10TinSach Feb 2015  11 Tin Sach_Pdf  Kỷ yếu GS Ng. Bich  12Tinsách tháng Tu Đen
 Tin sach 13 May 2015  14Tinsach June 2015  15Tinsach Oct 015  16 Tin sach Dec. 2015