Sinh hoạt VTLV

Kính chào quý vị Mạnh Thường Quân.

yyz1390846568
Kính chào quý vị Mạnh Thường Quân.

Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt được thành lập vào năm 1992 bởi các nhà thơ và nhà văn Hà Thượng Nhân, Chu Toàn Chung, Hoàng Anh Tuấn, Thượng Quân, và Dương Huệ Anh. Văn Thơ Lạc Việt hiện là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3).
Mục đích của Văn Thơ Lạc Việt là cung cấp cho giới trẻ Việt Nam cũng như người lớn một cơ hội để duy trì và bảo tồn văn hóa Việt tại hải ngoại bằng cách biểu hiện văn học đa dạng như thơ, truyện ngắn, nghệ thuật, ra mắt cuốn sách, và chống đối văn hoá phá sản tại quốc nội.
Văn Thơ Lạc Việt cũng mở ra các cuộc thi văn, thơ hàng năm .

Xin quý vị giúp và gởi check về :

Van Tho Lac Viet
640 Rettus CT
San Jose CA 95111.

Hay dùng paypal :

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

Bởi luật của Mỹ (Van Tho Lac Viet Charity Tax ID# 38-3892047), mỗi dollar của quý vị gởi giúp đều được trừ thuế.

Chinh Nguyên.
1(669) 251-5366

Trân trọng
…………………………………

Dear Ladies and gentlemen

Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt was founded in 1992 by poets and writers Hà Thượng Nhân, Chu Toàn Chung, Hoàng Anh Tuấn, Thượng Quân, and Dương Huệ Anh. Văn Thơ Lạc Việt, and currently is a non-profit organization 501 (c)(3). Văn Thơ Lạc Việt’s mission is to provide Vietnamese youth as well as adults an opportunity to maintain and preserve Vietnamese culture by promoting diverse literary expression such as poetry, short stories, art, book launch events, and the annual Vietnamese Literature Contest in poetry and short stories.

https://vantholacviet.com/

If you would like to help, please write a check to:

Van Tho Lac Viet
640 Rettus CT
San Jose CA 95111.

Or by paypal :

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

Every dollar will make a difference and your contribution is tax-deductible to the extent allowed by US law (Van Tho Lac Viet Charity Tax ID# 38-3892047).

Chinh Nguyên.
1(669) 251-5366
Thanks.