Tin địa phương

Thiếu niên gốc Việt 13 tuổi tại Mỹ nói về ngày Quốc Hận và quốc cộng!

 

 

Leave a Reply