Thơ

TẠ TỘI – Hoàng Mai Nhất & Ngày Giỗ Hùng Vương – Lê Tuấn

Ngâm thơ TẠ TỘI trong ngày giỗ Quốc Tổ

TẠ  TỘI

Máu ta đổ cho quê hương ngày ấy
Tuổi trẻ mòn cho đất nước hôm qua
Giờ còn ta nơi xứ người xa lạ
Đường về nhà đã bít lối từ lâu

Tự giận mình kình ngư trên cạn
Sư tử buồn ngoảnh mặt nhớ rừng sâu
Xin tạ tội! Em* yêu ta bỏ lại…
Những đêm dài lặng lẽ cúi đầu!!!

*

Nhưng ta quyết không bao giờ bỏ cuộc
Tìm mọi đường để vực dậy Quê Hương
Không cộng sản bạo tàn trên cố quốc
Lá cờ vàng sẽ mãi mãi tung bay
Trên đất Việt ngàn năm ta yêu quý!!

*
Hôm nay đây trước điện thờ Quốc Tổ
Chúng con là trai Việt phải xa quê
Thắp hương lòng xin Tổ thứ tha cho
Tội không tròn trách nhiệm cứu muôn dân
Cứu đất nước thoát vòng tay cộng đảng
Để bạo tàn ngự trị trên quê hương…
Lòng hổ thẹn trước Tiền Nhân “dựng Nước”
Muôn ngàn lần nhận tội trước “Tổ Tông”
Nén hương này mong Quốc Tổ hiển linh
Độ trì cho nước Việt trường tồn
Thoát cộng sản, thoát vòng nô lệ

Hoàng Mai Nhất

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người Việt khắp năm châu bốn biển
Nhớ đến ngày Giỗ Tổ, tháng ba
Nhớ ngày truyền thống ông cha
Bốn ngàn năm, tạo sơn hà khắc ghi.

Ngày nước Việt, hào hùng lập quốc
Vua Hùng Vương, các bậc anh tài
Mười tám đời, ngự trên ngai
Khói hương tưởng nhớ, đền đài ghi ơn.

Mẹ Âu Cơ. Con cháu Lạc Hồng
Đánh ngoại xâm, gìn giữ non sông
Ngày nay con cháu một lòng
Hướng về dân tộc, con Rồng cháu Tiên.

Núi sông đã thấm hồng máu đỏ
Máu Việt Nam ghi dấu cội nguồn
Đánh tan lũ giặc điên cuồng
Trống đồng thúc giục, tiếng chuông gọi hồn.

Lê Tuấn

Viết để tưởng nhớ ngày giỗ Tổ Hùng Vương – “song thất lục bát”