Thơ

THƠ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – Minh Thúy và Thơ Xướng Họa Cùng Phương Hoa & Thi Hữu

LỄ HÙNG VƯƠNG

(Thể Tam Điệp Thức)

*

Giỗ tổ Hùng Vương, giỗ tổ Hùng

Dưng trời nắng đẹp, đẹp trời dưng

Đền thờ thoả mãn, đền thờ thoả

Lễ hội mừng vui, lễ hội mừng

Nghẹn nhớ nguồn xưa, xưa nhớ nghẹn

Rưng buồn tích cũ, cũ buồn rưng

Tàu tham lấn biển , Tàu tham lấn

Tuổi trẻ ngừng sao, tuổi trẻ ngừng

              Minh Thuý(Thành Nội)

                 Tháng 4/20/2021

*

NHỚ ƠN QUỐC TỔ

(Tam điệp – họa bài Lễ Hùng Vương của Minh Thuý)

*

Quốc Tổ hùng anh, Quốc Tổ Hùng

Mồng Mười dưng lễ, Mồng Mười dưng

Tháng Ba giỗ lớn, tháng Ba giỗ

Tết Sửu mừng to, Tết Sửu mừng

Tâm cảm ái hoài, tâm cảm ái

Dạ sầu rưng tiếc, dạ sầu rưng

Thề noi giữ nước, thề noi giữ

Quyết chẳng ngừng đâu, quyết chẳng ngừng!

Phương Hoa – Ngày giỗ Quốc Tổ – Tháng Ba Âm Lịch, Tân Sửu 2021


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

( hoạ bài thầy Đỗ chiêu Đức )

*

Lưu truyền xứ Bắc đất Thăng Long

Sử chép Hùng vương biểu tượng rồng

Đuổi giặc bao thời gìn núi, đất

Xua thù một thủa giữ non sông

Oai phong khí thế đồng chung dạ

Dũng cảm hiên ngang hợp góp lòng

Chữ S hình cong toàn nước Việt

Xin đừng để mất biển trời đông

           Minh Thuý (Thành Nội)

Tháng 4/18/2021


NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

        (Nhị khúc liên hoàn)

*

Xuân nồng tươi thắm rực màu hoa

Thời tiết dịu dàng đẹp Tháng Ba

Giỗ Tổ Hùng Vương ngày tụ hội

Mồng Mười Âm Lịch buổi giao thoa

Truyền nhân đất Việt năm châu hợp

Con cháu nhà Nam bốn biển hòa    

Vọng bái Đền Hùng hương một nén

Khẩn xin Quốc Tổ hộ quê nhà

*

Quê nhà xa cách mấy mươi năm

Buồn đọng đầy tim nghẹn khóc thầm

Biệt xứ hồn đau, đau chẳng dứt

Ly hương mắt lệ, lệ khôn cầm

Nhớ cha chất ngất, nào quay lại

Yêu mẹ trùng trùng, khó viếng thăm

Cầu nguyện anh linh dòng Việt Tộc

Vua Hùng Quốc Tổ giúp nhà Nam

Phương Hoa – Tháng Ba Âm Lịch – Tân Sửu 2021

*

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

      (Thể Liên Hoàn – Hoạ thơ Phương Hoa)

*

Âm Lịch Mồng Mười đúng tháng Ba

Mùa Xuân sáng rực nắng chan hoà

Ly hương tỏa ấm tình chung nguyện

Biệt xứ trưng nồng nghĩa hợp thoa

Tưởng nhớ Hùng Vương …vua nước Việt

Ghi ơn sử sách …tổ tiên nhà

Đồng lòng tổ chức tròn nghi lễ

Hải ngoại tay người dệt sắc hoa

*

Sắc hoa nhan khói giỗ hàng năm

Nghĩ cảnh xa quê dạ tủi thầm

Hận lũ Tàu gian không chận được

Thù quân Chệt ác chẳng ngăn cầm

Từng đêm nhớ Mẹ đành phone hỏi

Mỗi tối thương người chỉ điện thăm

Mười tám vua Hùng thiêng cứu độ

Yên bờ đuổi giặc đẹp trời Nam

             Minh Thuý( Thành Nội)

    Tháng Ba Ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

    Con Hồng Cháu Lạc Rộn Rã Vui Mừng

             (Dĩ đề vi thủ)

THÁNG BA Âm Lịch đúng Mồng Mười

NGÀY GIỖ hoa đào nở thắm tươi

QUỐC TỔ Thánh ơn, ơn dựng nước

HÙNG VƯƠNG Thần đức, đức răn đời

CON HỒNG muôn thuở luôn ghi huấn

CHÁU LẠC nghìn năm mãi nhớ lời

RỘN RÃ trống cờ tung kiệu rước

VUI MỪNG lễ tiệc khắp nơi nơi…

Phương Hoa – Tháng Ba Tân Sửu

*

    NHỚ

(Thủ Nhất Thanh – Hoạ thơ Phương Hoa)

*

NHỚ tháng ba âm lịch chẳn mười

NHỚ mùa hoa lá nở màu tươi

NHỚ công tiên đế gầy nên nghiệp

NHỚ đức rồng vua dựng vững đời

NHỚ mẫu chuẩn kiên cường góp sức

NHỚ khuôn đề quyết liệt chung lời

NHỚ dân nước Việt trông bờ cõi

NHỚ giỗ vua Hùng khắp mọi nơi

            Minh Thuý (Thành Nội)