Một lối nhìn riêng

Ảnh mới chụp sáng hôm 8.6.2018, khi vừa đến Frankfurt am Main – Đức. Từ trái: Vũ Minh Khánh, luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà  “Không ai có thể cứu được người khác thoát khỏi Tâm Thức Nô Lệ, ngoại trừ chính bản thân họ”. Bởi thực tế có hàng triệu người…

Details

Nhạc – Không được bán đất tổ tiên

KHÔNG ĐỨA NÀO ĐƯỢCPHÉP BÁN ĐẤT TỔ TIÊN ĐỂ LẠI!

Posted by Vũ Vũ Thư Hiên on Wednesday, June 6, 2018