CƠM NHẬT

CƠM NHẬT Đọc bài báo về phở chửi ở Hà Nội, tự nhiên nghĩ tới một kỷ niệm ở Tokyo. Một buổi sáng, đói bụng, đi ngang Tokyu Foodshow, nhưng hơi sớm, phải chờ tới 10 giờ. Ở Nhật, 10 giờ không phải là 10 kém 5, hay 10 giờ 3 phút.Tokyu Foodshow là khu…