Tướng Lương Xuân Việt lãnh trách nhiệm tư lệnh Hoa Kỳ tại Nhật

Vị tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên vừa nhận lãnh trách nhiệm tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản Nguyễn Tường Tâm Theo tin của báo Quân đội Hoa Kỳ (Stars and Stripes) xuất bản ngày 28-8-2018, Thiếu tướng Lương Xuân Việt, cựu Phó Tư lệnh Hành quân của Quân đoàn 8 Hoa…

Details