Thơ

CẢM TÁC ĐẦU XUÂN (gửi bạn bốn phương)

1/4- Hoa đào tươi thắm đón Xuân sang,

Lựa vận thành chương, gửi bạn vàng.

Chúc tụng đồng hương đều phú quý,

Chào mừng thi hữu thảy an khang.

Miệt mài sáng tác càng phong độ,

Liên tục tranh đua thật rộn ràng.

Tết đến dân mình còn đẵm lệ,

Nguyện cầu Đất Tổ sớm vinh quang

2/4- Vinh quang sớm đến với quê nhà,

Đoàn kết cùng xây dựng Quốc gia.

Hạnh phúc Đông Đoài sang tựa ngọc,

Tự Do Nam Bắc quý như ngà.

Văn chương vang tiếng trai nô nức,

Khoa học lừng danh gái thiết tha.

Quốc Tổ Hùng Vương đang réo gọi,

Trong tim ghi khắc chữ sơn hà.

3/4- Sơn hà sẽ tới vận thăng hoa,

Hạnh phúc chen nhau đến mọi nhà.

Cả nước hân hoan chào Ngũ Phúc,(1)

Toàn dân hứng khởi rước Tam Đa (2)

Hô hào thiếu nữ theo đường chính,

Vận động thanh niên tránh nẻo tà.

Luật tắc (3) đất tuần, nhân có vận,

Lẽ thường chính trực thắng yêu ma

4/4- Yêu ma dẫn lối, quỷ đưa đường,

Tam khổ (4) oan cừu chẳng vấn vương.

Dạy cháu sáng chiều rèn đạo lý,

Khuyên con khuya sớm luyện luân thường.

Chủ trương trị quốc khinh chuyên chính,

Phương pháp tề gia (5) trọng kỷ cương.

Thương Ưởng (6) đa tài nhưng khiếm đức

Nghìn sau trân quý kẻ khiêm nhường.

TRƯỜNG GIANG

Họa

Chúc Đầu Năm 2021

 

Tưng bừng vạn vật đón mùa sang 

Nắng chiếu cành mai nở rực  vàng 

Ước nguyện trần gian luôn ổn thỏa 

Mơ cầu thế giới mãi bình an 

Vần xinh vẫy bút cùng thi hội 

Chữ mộng cài chương với diễn đàn 

Bạn hữu đầu năm mừng chúc Tết 

Soi lành mọi nẻo đuốc từ quang 

 

Từ quang cuộc sống đẹp bao nhà 

Kẻ sĩ nhân tài chẳng ẩn gia 

Ổn định quê người soi nước biếc 

Bình an đất mẹ ngắm trăng ngà 

Xây đời xả khổ rèn dung thứ 

Đắp việc gom hiền tập lượng tha

Tuổi trẻ gầy danh cùng xã hội 

Tài năng tạo dựng cảnh yên hà 

 

Yên hà hưởng sắc cúc ,đào ,hoa

Hốt gió chơi vơi buổi nắng tà 

Hạ biếc mùa thương ngời gốc liễu 

Xuân nồng nụ ước thắm cành đa 

Lòng trung quyết chí theo điều phải 

Đạo chính đồng tâm chống việc tà 

Bất khuất tinh thần vì đại nghĩa 

Con đường trí tuệ chống tà ma 

 

Tà ma cám dỗ dễ sa đường 

Bóng tối theo phiền nỗi ám vương 

Cửa dưỡng sông nằm mơ giản dị

Dòng nuôi bến ngủ mộng bình thường 

Thù vào chiến đấu nơi biên ải 

Giặc tới tranh hùng ở trận cương

Cháu lạc con giòng bà Triệu ,Trắc 

Gìn sông giữ biển quyết không nhường 

 

                 Minh Thuý Thành Nội 

                      Tháng 1/8/2021