Hình ảnh đẹp

Hình ảnh buổi phát giải thi Văn Thơ 2008 (Long Nguyễn)

 

Xin click vào hình để xem hình buổi phát giải thi văn thơ 2008
do Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt tổ chức ngày 1/2/2009