Chùm  nhỏ thơ… đau

 

 

Hãy đau

 Hãy đau, hãy thương và tủi hổ

 Mây của tàu, biên giới cũng …tàu ô

 Quần đảo lớn Trường Sa, Tàu đổ bộ

 Đảo nhỏ Hoàng Sa mất thật rồi

 

 

Ôi Việt Nam

 Bao năm lãnh đạo, dân oan hết                            

 Người tiếp theo người mất ruộng nương

 Tiếng khóc, kêu, gào, rên… thảm thiết

 Ôi Việt Nam- cả khúc… đoạn trường(!)

 

 

Mắng quan tham

 Dối gian gì, Cuội đáng quý bao nhiêu

 Nghìn năm sau Cuội vẫn thật như đời

 Chỉ lãnh đạo Việt Nam – phường gian dối

 Đời dân cày xơ xác, liêu xiêu

About the author
Leave Comment