Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

"Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa.
Chớ coi thường chuyện vụn vặt nảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước.
Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta.
Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.
Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn:

"Một tấc đất của Tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào

tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc

cho muôn đời con cháu."

Vua Trần Nhân Tôn

Leave a commentTin Văn Thơ Lạc Việt

Nguyễn Hữu Hạnh : “TIỀN HỘI NGỘ” VÀ NGÀY HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NQ KỲ 9

  “TIỀN HỘI NGỘ” VÀ NGÀY HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NQ KỲ 9 Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập  Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng…

Details

Lê Văn Hải tóm lược : BA MƯƠI SÁU NĂM QUỐC HẬN (1975 -2011)

                    Chuyện một người chiến binh trong cuộc chiến Bắc Nam.(nhân đánh dấu 36 năm ngày 30-4-1975) Trần Bình Nam   Tôi có một người bạn tù hồi năm 1975 khi tôi bị giam tại trại Lam Sơn. Trại Lam Sơn là một Trung tâm Huấn luyện của quân đội VNCH tại Dục…

Details