Giao Chỉ : ĐÊM VĂN NGHỆ DÂN SINH 35 năm nhìn lại (1975-2010)

                                                                                                                                 23 tháng 5 năm 2010 tại Đại Hí Viện CPA San Jose                                                                                                                                                                    …1975 – 2010                                   Thưa quí vị.                  Chương trình văn nghệ 35 năm nhìn lại … đã được trình diễn tại San Jose, chủ nhật 23-05-2010                   với 2500 khán giả và nhiều quan khách từ xa về  tham…

Details