Thông Báo Về Ban Hợp Xướng Lạc Việt & Thư Mời Họp Chiều Ngày 24 Tháng 8 Năm 2018.

VTLV THÔNG BÁO VỀ BAN HỢP XƯỚNG LẠC VIỆT & THƯ MỜI HỌP CHIỀU NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2018.   Kính chào quý vị, Mục đích VTLV thành lập ban Hợp xướng bởi muốn bảo tồn và phát huy văn hoá Việt tại hải ngoại qua âm nhạc.  Bắt đầu từ ngày thứ sáu…

Details