Thông Báo Về Ban Hợp Xướng Lạc Việt & Thư Mời Họp Chiều Ngày 24 Tháng 8 Năm 2018.

VTLV THÔNG BÁO VỀ BAN HỢP XƯỚNG LẠC VIỆT & THƯ MỜI HỌP CHIỀU NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2018.   Kính chào quý vị, Mục đích VTLV thành lập ban Hợp xướng bởi muốn bảo tồn và phát huy văn hoá Việt tại hải ngoại qua âm nhạc.  Bắt đầu từ ngày thứ sáu…

Details

PV TMN News : Thập niên 2010: Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam sắp khai diễn

Thập niên 2010: Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam sắp khai diễn Chính xác là 7 tổ chức văn hóa & cộng đồng đã chứng kiến Lễ Tuyên Dương quý Phụ Nữ Tài Năng, gồm: 3 Cộng Đồng Người Việt tại Washington, Oregon & Vancouver B.C. Canada; cùng 4 tổ chức văn hóa…

Details