CHUYỆN RÁC

CHUYỆN RÁC. Phạm Minh Hoàng Thời sự trong tuần qua có chuyện nhà nước ngăn cấm một nhóm người dùng thuyền vớt rác trên sông. Có nhiều ý kiến trái chiều, chúng ta phải xem xét vấn đề như thế nào ? Trước tiên trở lại ngọn ngành. Sáng 17/3/2019, một nhóm người do anh…

Details