Đồng Tâm – khi đảng viên trở thành kẻ thù của đảng

Đồng Tâm – khi đảng viên trở thành kẻ thù của đảng Mẹ Nấm (Danlambao) – Cụ Lê Đình Kình (85 tuổi), người được xem là linh hồn của những người dân Đồng Tâm đã qua đời vì những vết đạn được bắn từ những người đồng chí đảng viên của mình. Xung đột đất đai…

Details