Thơ song ngữ – Cảm tạ Hoa Kỳ

Thơ song ngữ – Cảm tạ Hoa Kỳ   CẢM-TẠ HOA-KỲ   Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã cứu chúng tôi Thoát quỷ dữ cướp Quyền Người, Quyền Sống. Trên quê cũ, chúng trù nòi, dập giống, Dù trí-thức, bình-dân, cách-mạng, tu-hành.   Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ về bài học phân-ranh Giữa quân-lực với quyền-hành chính-trị. Nước cũ…

Details

Con nhớ ngày cha đi tù

Ngày Từ Phụ (Father’s Day) Con nhớ ngày cha đi tù    mắt mẹ ướt thâm quầng đêm khó ngủ    gặm củ sắn mẹ dành cho chưa đủ     con đói cha ơi!     Trạc phân bò năm ấy đội qua sông   nước ngập ướt tràn xuống môi con mặn   sông vô tình vẫn trôi bình lặng   …

Details