Các kịch bản cho cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump

Các kịch bản cho cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump Vũ Ngọc Yên 5-10-2019 Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước nguy cơ bị Lưỡng viện luận tội truất quyền (impeachment). Ngày 24.9, Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi thông báo, Quốc Hội sẽ tiến hảnh điều tra luận tội Tổng thống…

Details

Chiến tranh thương mại, chiến tranh lạnh, chiến tranh dơ bẩn

Chiến tranh thương mại, chiến tranh lạnh, chiến tranh dơ bẩn, tới …? Tác Giả: Nguyễn Thị Cỏ May Trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, cho tới nay, Tàu chưa lùi bước trước hăm dọa và áp lực của Mỹ, mà vẫn cố giữ lập trường không khoang nhượng. Phát ngôn nhân của Bộ Thương mại…

Details