Tin Văn Thơ Lạc Việt

Phân Ưu nhà thơ Chu Toàn Chung (bút hiệu Nguyên Thủy)

                                                                   
   PHÂN ƯU

                                                      Chu Tòan nay đã cáo Chung
                                                Chiếu thơ từ đấy lạnh lùng vắng anh
                                                        Chu -văn An thuở tóc xanh
                                                  San Jose bỗng trở thành cố nhân 
                                                  Ngọc Bích

Gia đình Văn Thơ Lạc Việt vô cùng thương tiếc và phân ưu 
Nhà thơ CHU TOÀN CHUNG
Bút Hiệu NGUYÊN THỦY
 
 
Sinh ngày 12 tháng 11 năm 1937
Ðã qua đời ngày 21 tháng 11 năm 2015
nhằm ngày 10 tháng 10 năm Ất Mùi tại San Jose

HƯỞNG THO 78 TUỔI
 
Nhà thơ CHU TOÀN CHUNG
về sự mất mát to lớn này.
Nguyện cầu hương hồn Nhà thơ Chu Toàn Chung
sớm tiêu diêu nơi cõi Phật
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Hội Ðồng Cố Vấn
Ban Ðiều Hành
Toàn Thể Thi Văn Hữu và Nhạc Sĩ & Nghệ Sĩ
Hội Viên khắp nơi thuộc
CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT
DANH SÁCH PHÂN ƯU NHÀ THƠ CHU TOÀN CHUNG tại San Jose.

Dương Huệ Anh, Trương đình Sửu,Trương văn Thịnh,Thanh Thương Hòang
Diêu Tần,Đông Anh,Trường Giang,Bùi Thanh Tùng,Đại Lãn,Chinh Nguyên
Hồng Hà,Cung Diêm,Diên Nghị,Song Nhị,Ngô Đình Chương,Mạc Hương Đình 
Nguyễn tấn Ích,Lê văn Hải,Vũ Đức Nghiêm,Phạm mạnh Đạt,Lê Minh Nguyên
Hụe Thu,Triều Nghi,Ngọc Bích,Sương Mai,Song Linh,Ngọc An,Nguyên Phương,
Mạc Lan Đinh,TS Nguyễn Hồng Dzũng,Khánh Hà,Thuý Nga, Hoàng Thưởng,
Thanh Xuân,Thai NC,Lê Văn Phúc,Lynh Phương,Tấn Phương,Kim Thư,Tony Nguyễn,
Văn Khoa,Hạnh Thảo,Tina Pham,Vincent Le,Vương Sơn Pham, Kymberly Mỹ Phương.