Thơ

CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH Lê Văn Hải

CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH VTLV LÊ VĂN HẢI

KÍNH MỪNG chủ tịch một vòng hoa

ANH HẢI giờ đây trụ cột nhà

LẠC VIỆT tưng bừng cùng nhạc kịch

VĂN THƠ rộn rã với thi ca

ĐẦU NĂM kính chúc tài vào cửa

TÂN SỬU mong cầu phúc đáo gia

NHIỆM VỤ bảo tồn Văn Hoá Việt

CÔNG THÀNH danh toại tiếng vang xa

Phương Hoa – JAN 16th 2021

***

ĐÓN MỪNG TÂN CHỦ TỊCH LÊ VĂN HẢI

(Họa)

Đón nhận tin mừng chuẩn bị hoa

Chào ông chủ tịch Hải trang nhà

Văn Thơ bút hội reo đồng nhịp

Lạc Việt thi đàn hát hợp ca

Bảo vệ ngôn Cha mình nhập nhóm

Lưu tồn ngữ Mẹ bạn hoà gia

Bao người góp lực xây đoàn kết

Chống Cộng khôn cùng tiếng dội xa

            Minh Thuý Thành Nội

                Tháng 1/17/2021