4 mẩu chuyện làm thức tỉnh lòng người.

(Trích trên net work) Cuộc sống chính là triết lý để ta suy ngẫm, chúng ta sẽ học được những bài học thật ý nghĩa ngay chính trong cuộc sống hiện tại. Tôi chợt nhớ đến một định luật tự nhiên của Trời Đất, đo là định luật (Lực và phản Lực) bất cứ một…

Details

Hà Nội dâng Biển Đông và Vịnh Bắc Việt cho Bắc Kinh vào tháng 8/2009 tới!

Thư ngỏ củaChủ tịch Hội luật gia Việt Nam tại California kính gửi Luật sư Nguyễn Đăng Trừng,Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tp. HCM PSN – 19.07.2009 | Thẩm phán Phang Quang Tuệ(*) Dưới đây là lá Thư Ngỏ của Thẩm phán Phan Quang Tuệ, viết với tư cách là Chủ tịch Hội Luật gia…

Details

Phạm Phú Nam : Chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa

                                                 DVD quá hay và rất cảm động. Xin để dành nếu không có thì giờ coi liền. Gần nhu tóm gọn tất cả sinh hoạt của VNCH
 
Chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa (Tập 1)
http://www.youtube. com/watch? v=N_MY46xkm_ I&feature=related   
 
Chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa (Tập 2)    
        

Chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa (Tập 3)
     
 Chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa (Tập 4)
          
                
Chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa (Tập 6)
                        
   
Chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa (Tập 8)