Tin địa phương,  Tin tức

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quốc Nhân Quyền do Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc Cali cùng Tổ Chức với các Hội Đoàn Địa Phương

Trưa hôm nay hồi 11Am – Thứ Bảy 11-12-2021 buổi Lễ Kỷ niệm lần thứ 73 Ngày Quốc tế Nhân quyền đã được Cộng đồng Người Việt Bắc California tổ chức tại Hội trường Quận hạt Santa Clara 70 W Hedding Street với sự tham dự của hàng trăm đồng hương cùng một số đại diện các cộng đồng bạn tại địa phương , cùng với sự tham dự  của các Cộng Đồng HongKong, Philippino, Urghurs, Taiwan, Tibet.

Mời xem Video Lễ Kỷ Niệm Ngày Quốc Nhân Quyền do Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc Cali cùng Tổ Chức với các Hội Đoàn Địa Phương

Phần 1:

Phần 2:

Phần cuối: