Nam Giao Lê Thiện Bình: LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHỤC HƯNG NƯỚC VIỆT NAM ?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHỤC HƯNG NƯỚC VIỆT NAM ?   I.             Dẫn Nhập     Qúy vị biết rằng cha ông ta đã khôn ngoan dạy lại cái bí thuật thành công cho con cháu : « một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao, hợp quần gây sức mạnh ». Lời nói của…

Details