Facebook điều trần tại Thượng viện Mỹ

Facebook điều trần tại Thượng viện Mỹ TRỊNH HỮU LONG    Bà Sheryl Sandberg, Giám đốc hoạt động của Facebook điều trần tại Thượng viện Mỹ ngày 5/9/2018. Ảnh: Drew Angerer/Getty Images.   Người sử dụng Facebook tại Việt Nam cuối cùng cũng có một câu trả lời về thái độ của Facebook đối với…

Details