Dean Trần thắng ghế vào Thượng Viện tiểu bang Massachusetts

Thế hệ thứ hai của VNCH trên xứ tự do. Chúc mừng cộng đồng người Việt Hải Ngoại có thêm một Thượng Nghị Sĩ tiểu bang. Dean Trần 42 tuồi người Mỹ gốc Việt ứng cử viên đảng Cộng Hoà vừa thắng chiếc ghế vào Thượng Viện tiểu bang Massachusetts. Theo ông Dean Trần ông…

Details